Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica

Narodna biblioteka Užice je u 2014. godini realizovala projekat „Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica“. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Autori projekta su bibliotekarke Dušica Murić i Slađana Marković.

Nabavljena je najsavremenija oprema: računar, skener , plextalk aparat i potrebni softveri (JAWS, Anreader i OCR softver Finereader). Da bismo realizovali planiranu informatičku obuku i o uspešno odgovorili na zahteve ove specifične grupe korisnika bilo je potrebno savladati specifične softvere. To smo uspeli uz pomoć firme Gloria Ferari doo i instruktora gospodina Gradimira Kragića.

Gradimir Kragić i Dušica Murić

Za sve zainteresovane polaznike organizovana je besplatna informatička obuka.

Obuka

Naš program obuke uspešno je savladalo 10 polaznika. Što predstavlja izuzetno veliki odaziv , ako imamo u vidu činjenicu da osobe sa oštećenjem vida imaju problem sa samostalnim kretanjem. Ono što je jako zanimljivo to je da za ovaj program obuke i dalje vlada interesovanje.
Realizacijom ovog projekta smo uspeli da osobama oštećenog vida pomognemo da lakše prevaziđu prepreke na koje nailaze u domenu pristupa i dostupnosti informacijama.
Biblioteka za slijepe Crne Gore je prepoznali naše napore u radu sa korisnicima oštećenog vida i našoj ustanovi donirala 50 naslova zvučnih knjiga. Oni su, želeli da na ovaj način podstaknu i druge javne biblioteke da svoje usluge prilagode osobama oštećenog vida.

Zvučne knjige